KLAUZULA INFORMACYJNA
 

W związku z zapisami art. 13 ust. 1 i 2 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) (dalej Rozporządzenie) informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych w Szkole Podstawowej nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Zelowie jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Zelowie z siedzibą ul. Żeromskiego 53, 97-425 Zelów, tel./fax (044) 634-11-32 adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
2. W Szkole Podstawowej nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Zelowie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu: tel.(044) 634-11-32 lub adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
3. W Szkole Podstawowej nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Zelowie wdrożono dokument „Polityka Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Danych Osobowych” służący do przetwarzania danych osobowych wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora Nr 11/2017/2018 z dn. 25.05.2018.
4. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Zelowie przetwarza dane osobowe w celu realizacji ustawowych zadań szkoły oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia poprzez monitoring z zachowaniem prywatności i godności osób.
5. Dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt. 4 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
7. W związku z przetwarzaniem przez Szkołę Podstawową nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Zelowie danych osobowych, przysługuje prawo do dostępu treści swoich danych, ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania danych.
8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Szkołę Podstawową nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Zelowie danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

WIADOMOŚCI

Pismo Komendanta Powiatowego Policji w Bełchatowie

 

Szanowni Państwo! Drodzy Rodzice!

W związku z ogłoszonym w Polsce stanem epidemii koronawirusa oraz wejściem w życie w dniu 31 marca 2020 roku Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku w związku z wystąpieniem stanu epidemii
Przypominamy!

Obowiązuje zakaz wychodzenia z domu osób do 18 roku życia bez opieki dorosłego.
Dzieci i młodzież, które nie ukończyły 18 roku życia, nie będą mogły wyjść z domu bez opieki. Tylko obecność rodzica, opiekuna prawnego lub innej dorosłej osoby usprawiedliwia obecność Państwa dzieci na ulicy. Odpowiedzialność dopilnowania przestrzegania tego zakazu ciąży na Rodzicach. Policjanci szczególną uwagę zwracają na przemieszczające się osoby, w tym dzieci i młodzież. Pamiętajmy, że wszystkie zmiany jakie zostały wprowadzone podyktowane są bezpieczeństwem nas wszystkich, dbałością o nasze zdrowie i życie. Respektujmy prawo, respektujmy zapisy obowiązujących ustaw oraz rozporządzeń, stosujmy się do poleceń służb – to nasza wspólna SPRAWA!

Komendant Powiatowy Policji w Bełchatowie

insp. Grzegorz Czubakowski


"Dobroć dawana innym zawsze do nas powraca..."


Drodzy Rodzice!
Rada Pedagogiczna serdecznie dziękuje Państwu za wsparcie i życzliwość. Jesteśmy wdzięczni za dobre słowo oraz wyrozumiałość w obliczu tej trudnej sytuacji, w której wszyscy się obecnie znajdujemy.


Drodzy Rodzice!

Przedstawiamy tabelę z informacjami dotyczącymi konsultacji z nauczycielami.

Podajemy w niej godziny, w jakich można z danym nauczycielem skonsultować problemy dotyczące nauki i zachowania Państwa dzieci.

Prosimy o dostosowanie się do podanych godzin.

Pamiętajmy o tym, że w czasie weekendu Uczniowie,

Państwo i Nauczyciele nie pracują.

Szkoła nie udostępnia numerów telefonów nauczycieli.

Tabela z godzinami umieszczona jest w wiadomościach do Rodzica

(dołączony plik) w e-dzienniku.


ZACHĘCAMY!

Lekcje z TVP na 4 kanałach
Pierwsze programy wystartowały dziś, 30 marca o godzinie 8.00.

Można je obejrzeć na 4 kanałach:TVP3, TVP Rozrywka, TVP Sport oraz TVP Historia w dwóch blokach programowych: porannym - rozpoczynającym się zawsze

od godz. 8:00 i powtórzeniowym - od godz. 12:30.
Plan lekcji Szkoły z TVP jest dostępny na specjalnej stronie szkolaztvp.pl.

Dodatkowo plan zajęć udostępnią elektroniczne przewodniki programowe operatorów, dostarczających sygnał telewizyjny. Dodatkowo wszystkie wyemitowane na antenie lekcje będą dostępne na vod.tvp.pl w specjalnie przygotowanych serwisach poświęconych poszczególnym klasom szkoły podstawowej.


 

OGŁOSZENIE!

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Zelowie informuje,

że wszystkie dzieci, których rodzice złożyli wnioski o przyjęcie

do klas I i oddziału przedszkolnego
na r. szk. 2020/2021 zostały przyjęte.


 W związku z wprowadzeniem na terenie naszego kraju obowiązku zdalnego nauczania Burmistrz Zelowa Tomasz Jachymek jest w stałym kontakcie z dyrektorami gminnych szkół i monitoruje m.in. kwestię dostępu uczniów i nauczycieli do niezbędnego sprzętu komputerowego i internetu.

Zdając sobie sprawę z dużych potrzeb w powyższym zakresie gmina Zelów będzie kupowała i udostępniała niezbędny sprzęt dla uczniów i nauczycieli w ramach programu, który w dniu dzisiejszym został ogłoszony przez Ministerstwo Cyfryzacji.

Te osoby, które ze względu na brak komputera, czy mobilnego internetu nie mogą uczestniczyć w zdalnym nauczaniu proszone są o kontakt z dyrektorem szkoły do której uczęszczają, lub w której pracują celem zgłoszenia problemu.

Ponadto zgodnie ze znowelizowanym rozporządzeniem w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dyrektor szkoły może użyczyć bezpłatnie uczniom i nauczycielom, na zasadzie umowy cywilnej, sprzęt niezbędny do kształcenia na odległość na czas zawieszenia zajęć.


Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 im. H. Sienkiewicza w Zelowie
informuje,
że zgodnie z rozporządzeniem MEN
w dniach 25 marca - 10 kwietnia 2020 r.
zajęcia dydaktyczne odbywać się będą zdalnie
i są obowiązkowe dla wszystkich uczniów.
Nowe przepisy umożliwiają nauczycielom ocenianie uczniów zdalnie.
Podstawowym nośnikiem informacji jest e-dziennik LIBRUS.
Kontakt z każdym nauczycielem odbywa się poprzez e-dziennik Librus.

Istnieje również możliwość kontaktu drogą mailową lub poprzez inne dostępne komunikatory, po wcześniejszym uzgodnieniu z danym nauczycielem.
Potwierdzeniem obecności, odnotowywanej w e-dzienniku w każdym dniu
będzie zalogowanie się ucznia do systemu i odczytanie wiadomości, które będzie sprawdzane codziennie wieczorem.
Zdalne nauczanie rozpoczynamy od godz. 800

zgodnie z planem lekcyjnym danej klasy.


Zmianie ulega długość trwania jednostki lekcyjnej (lekcja trwa 30 minut, a przerwy między lekcjami 10 minut):
1. 800 - 830
2. 840 - 910
3. 920 - 950
4. 1000 - 1030
5. 1040 - 1110
6. 1120 - 1150
7. 1200 - 1230
8. 1240 - 1310


Jeśli w planie lekcyjnym uczeń ma godzinę z wychowawcą,

traktuje to jako czas wolny :)


 

Wersje elektroniczne podręczników Nowej Ery

 

do klas 1 - 7 i oddziału przedszkolnego- zobacz


OGŁOSZENIE!

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 im. H. Sienkiewicza w Zelowie informuje,
iż w dniach 16 marca - 10 kwietnia 2020 r. praca w szkole odbywa się zdalnie.
W razie pilnej sprawy prosimy o kontakt telefoniczny (tel. 606232933)


Drodzy Rodzice!


Informujemy, że na konta uczniów w dzienniku elektronicznym zostały już wysłane pierwsze prace domowe do wykonania przez uczniów. W możliwie najkrótszym czasie zostaną one wysłane także na konta rodziców.


Rodzicu!

 

Pamiętaj, że czas zawieszenia zajęć w szkole nie jest czasem wakacji!

Dzieci mogą wychodzić na dwór na spacery, ale nie mogą spotykać się z innymi dziećmi i dorosłymi. Nie mogą grać w piłkę, bawić się wspólnie na placach zabaw czy też w domu.

Zawieszenie zajęć w szkole ma służyć ograniczeniu rozwijania się koronawirusa, dlatego należy pamiętać, żeby dzieci przebywały w domu.


 UWAGA!

 

Zajęcia na ORLIKU zostają zawieszone od dnia 13.03.2020 r.
do odwołania.


 

Rodzicu pamiętaj, że czas zawieszenia zajęć

 

w szkole nie jest czasem wakacji! - przeczytaj

 


 KONTO RADY RODZICÓW

PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W ZELOWIE- zobacz 


oferta3

logo
Nasza szkoła bierze udział w projekcie
 REGULAMIN PROJEKTU oraz PLAN ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH - w zakładce PROJEKT

LOGO 50

e dziennik

facebook

Nasze Miasto

herb
Kwiecień 2020
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Przyjazne strony

 
logo help
 
gry dla dzieci

logo dziecko w sieci

logo sieciaki

logo zyraffa

Pomagamy innym

 

stop

logo pajacyk