Już od najmłodszych lat dzieci z naszej szkoły recytują wierszyk rozpoczynający się słowami: "Kto ty jesteś? Polak mały."

To taka pierwsza lekcja patriotyzmu. Wiersz pana Władysława Bełzy stał się motywem przewodnim spotkania „Polska – moja Ojczyzna”. Dzieci poznawały historię naszego kraju, rozwiązywały zagadki związane z historią i przyrodą Polski, utrwalały znajomość narodowych symboli. Wszyscy uczestnicy otrzymali „Dyplom Małego Patrioty”, natomiast Szkoła otrzymała certyfikat udziału w akcji „Polska – moja Ojczyzna”.