Dnia 8 listopada w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Akademia przede wszystkim miała przypomnieć tamte ciężkie czasy, ale także wzbudzić w nas refleksje.

 

Część artystyczna wprowadziła zgromadzonych w atmosferę wydarzeń poprzedzających datę 11 listopada 1918 roku. W skrócie zobrazowano sytuację polityczną kraju, jaka miała miejsce przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Jednak największy nacisk położono na ukazanie ducha narodu polskiego, który w czasie 123 lat niewoli, stale wychodził z inicjatywą walki za ojczyznę. Uczniowie klasy II i III recytowali wiersze i śpiewali pieśni patriotyczne, które pozwoliły zrozumieć rozterki i uczucia walczących o niepodległość. Mimo tak trudnej historii Polakom udało się odzyskać wolność, która po dziś dzień jest wartością nadrzędną dla narodu o czym przekonali nas mali artyści.
W trakcie akademii o godzinie 11.11 wszyscy uczniowie szkoły odśpiewali hymn państwowy i pieśń „My, Pierwsza Brygada”. Na zakończenie uczniowie wykonali wyjątkowy taniec z flagami. Dzień ten dla wszystkich był lekcją patriotyzmu i historii.