12 czerwca dzieci z oddziału przedszkolnego uczestniczyły w finale XVI Festiwalu Teatrzyków Przedszkolnych „Mali - Większym”, który odbył się w Przedszkolu Edukacyjnym.

Podczas podsumowania festiwalu dzieci obejrzały migawki multimedialne wszystkich wysta-wianych bajek. Za udział w przedstawieniu pt.: „O rybaku i złotej rybce” mali aktorzy otrzymali nagrody indywidualne oraz grupowe. Na zakończenie festiwalu został rozstrzygnięty konkurs plastyczny pt.: „ Bohater bajki czeskiej”. Wszystkie dzieci biorące w nim udział otrzymały nagrodę rzeczową w postaci książki.