21 czerwca 2018 r. odbyła się w naszej szkole uroczystość zakończenia roku szkolnego w oddziale przedszkolnym.

Dziesięć miesięcy wspólnych zabaw i zajęć szybko minęło, aż nadszedł czas wakacji i pożegnań. W uroczystości zakończenia roku szkolnego 2017/2018 uczestniczyli zaproszeni goście oraz rodzice dzieci. Część artystyczną poprzedziło wystąpienie pana dyrektora Jana Karola Kozłowskiego, który podziękował za współpracę i zaangażowanie rodziców w życie szkoły oraz życzył wszystkim dzieciom samych sukcesów w ich dalszej edukacji . Dzieci wystawiły dla tak miłej widowni sztukę pt. „Złota rybka", a następnie pięknymi wierszami i piosenkami pożegnały swoją zerówkę. Po części artystycznej pan dyrektor i pani wicedyrektor wręczyli dzieciom pamiątkowe dyplomy oraz nagrody książkowe, które na pewno będą przypominały im beztroski czas spędzony w oddziale przedszkolnym. W dalszej części uroczystości dzieci udały się do sali, gdzie czekał na nich słodki poczęstunek. Wszyscy rozstali się w miłej, serdecznej atmosferze, w której nie brakowało wzruszeń.