W dniu 8 czerwca 2018 roku uczniowie klas szóstych uczestniczyli w ciekawym spotkaniu z funkcjonariuszem Komisariatu Policji w Zelowie. St. asp. Marcin Świerczyński przeprowadził pogadanki na temat bezpiecznych zachowań podczas wakacji.

Przypomniał uczniom o przepisach obowiązujących pieszych poruszających się po drogach. Następnie omówił zasady bezpieczeństwa podczas zabaw nad wodą i zagrożeń związanych z niebezpiecznymi substancjami uzależniającymi. Uczniowie z zainteresowaniem wysłuchali prelekcji. Aktywnie uczestniczyli w zajęciach zadając policjantowi mnóstwo dodatkowych pytań.
Wierzymy, iż dzisiejsze spotkanie na długo zapadnie dzieciom w pamięć, a po wakacjach wszyscy zdrowi i wypoczęci rozpoczną naukę w klasie siódmej.