ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY A
Wychowawca: Mirosława Jachymek
KLASA I A
Wychowawca: Karolina Kazimierczak

KLASA I B
Wychowawca: Teresa Nowakowska

KLASA II A
Wychowawca: Izabela Król
1A

KLASA II B
Wychowawca: Mariola Turczyńska
1B

KLASA III A
Wychowawca: Ewa Śpiewak
2A

KLASA III B
Wychowawca: Ewa Jadwiszczak
2B

KLASA IV A
Wychowawca: Jolanta Marynowska
3A

KLASA V A
Wychowawca: Jadwiga Marks
4A

KLASA V B
Wychowawca: Anna Krajda
4B

KLASA V C
Wychowawca: Iwona Bednarek
4C

KLASA V D
Wychowawca: Grzegorz Wrociński
4D

KLASA VI A
Wychowawca: Ewa Siedziako
5A

KLASA VI B
Wychowawca: Dorota Wędzik
5B

KLASA VI C
Wychowawca: Katarzyna Kamińska - Hofman
5C

KLASA VII A
Wychowawca: Maria Stępień
6A

KLASA VII B
Wychowawca: Maria Poborska
6B