ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY A
Wychowawca: Mirosława Jachymek

KLASA I A
Wychowawca: Izabela Król

KLASA I B
Wychowawca: Mariola Turczyńska
KLASA II A
Wychowawca: Ewa Śpiewak

KLASA II B
Wychowawca: Ewa Jadwiszczak
KLASA III A
Wychowawca: Teresa Nowakowska
KLASA IV A
Wychowawca: Katarzyna Sztanka
KLASA IV B
Wychowawca: Anna Krajda
KLASA IV C
Wychowawca: Iwona Bednarek
KLASA IV D
Wychowawca: Grzegorz Wrociński
KLASA V A
Wychowawca: Ewa Siedziako
KLASA V B
Wychowawca: Dorota Wędzik
KLASA V C
Wychowawca: Katarzyna Kamińska - Hofman
KLASA VI A
Wychowawca: Agnieszka Ivamy
KLASA VI B
Wychowawca: Maria Poborska