ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY A
Wychowawca: Mirosława Jachymek
0A

KLASA I A
Wychowawca: Karolina Kazimierczak
1B

KLASA I B
Wychowawca: Teresa Nowakowska
1A

KLASA II A
Wychowawca: Izabela Król
2A

KLASA II B
Wychowawca: Mariola Turczyńska
2B

KLASA III A
Wychowawca: Ewa Śpiewak
3A

KLASA III B
Wychowawca: Ewa Jadwiszczak
3B

KLASA IV A
Wychowawca: Jolanta Marynowska
4A

KLASA V A
Wychowawca: Jadwiga Marks
5A

KLASA V B
Wychowawca: Anna Krajda
5B

KLASA V C
Wychowawca: Iwona Bednarek
5C

KLASA V D
Wychowawca: Grzegorz Wrociński
5D

KLASA VI A
Wychowawca: Ewa Siedziako
6A

KLASA VI B
Wychowawca: Dorota Wędzik
6B

KLASA VI C
Wychowawca: Katarzyna Kamińska - Hofman
6C

KLASA VII A
Wychowawca: Maria Stępień
7A

KLASA VII B
Wychowawca: Maria Poborska
7B