icona0ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY A
Wychowawca: Mirosława Jachymek

icona1aKLASA I A
Wychowawca: Teresa Nowakowska

icona2aKLASA II A
Wychowawca: Ewa Śpiewak
icona2bKLASA II B
Wychowawca: Anna Krajda

icona2cKLASA II C
Wychowawca: Mariola Turczyńska
icona2dKLASA II D
Wychowawca: Izabela Król
icona3aKLASA III A
Wychowawca: Grażyna Łągwa
icona3bKLASA III B
Wychowawca: Jadwiga Marks
icona3cKLASA III C
Wychowawca: Ewa Jadwiszczak
icona4aKLASA IV A
Wychowawca: Agnieszka Ivamy
icona4bKLASA IV B
Wychowawca: Maria Poborska
icona5aKLASA V A
Wychowawca: Katarzyna Sztanka
icona5bKLASA V B
Wychowawca: Cezary Kuligowski
icona6aKLASA VI A
Wychowawca: Grażyna Stachowiak
icona6bKLASA VI B
Wychowawca: Krystyna Mikołajczak
icona6cKLASA VI C
Wychowawca: Iwona Bednarek