DYREKTOR SZKOŁY:  mgr Maria Gilska

 

WICEDYREKTOR SZKOŁY:  mgr Cezary Kuligowski

 

SEKRETARIAT:  Mirosława Niedzielska

 


Przewodniczący Rady Rodziców: Dominik Szajbler

Organ prowadzący szkołę: Gmina


Charakter szkoły:.............publiczna

Typ szkoły:........................podstawowa

Liczba oddziałów:............14 + 1 OP

Liczba sal lekcyjnych:.....13

Liczba nauczycieli:..........28

Liczba uczniów:...............338

Pracownicy obsługi:.......10


 Czym dysponujemy:

  • Boisko "ORLIK"
  • Sala gimnastyczna
  • Biblioteka
  • Stołówka szkolna
  • Świetlica
  • Pracownia komputerowa
  • Miasteczko Ruchu Drogowego
  • Sala zabaw i plac zabaw w ramach programu "Radosna szkoła"
  • Mini Ogród Botaniczny

 Na co kładziemy nacisk:

Nacisk kładziemy na to, by nasi absolwenci umieli posługiwać się językiem angielskim i niemieckim, żyli zgodnie harmonijnie z przyrodą. Chcemy, aby uczniowie posługiwali się komputerem, gromadzili i przetwarzali informacje.Kształcimy zasady tolerancji i właściwego zachowania. Dążymy do tego, aby nasi uczniowie bezpiecznie korzystali dróg publicznych - znali i stosowali przepisy ruchu drogowego (uczniowie zdobywają kartę rowerową).

                     Uczymy zgodnie z sentencją Seneki:

                                                                             "Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia".