nauczyciele

 Język polski

 Katarzyna Kamińska-Hofman, 

Ewa Siedziako

Zajęcia rewalidacyjno -

- wychowawcze

 Rozaneta Smolarek,

Ewa Śpiewak

Przyroda

 Grażyna Stachowiak

Język angielski

 Iwona Bednarek, 

Agnieszka Ivamy

 Biblioteka

 Justyna Mosińska, 

Ewa Jadwiszczak

 Wychowanie fizyczne

 Cezary Kuligowski, 

Dorota Wędzik

 Matematyka

 Anna Kalwinek,

Barbara Klewin

 Wychowanie przedszkolne

 Mirosława Jachymek

 Wychowanie do życia

w rodzinie

 Katarzyna Sztanka

 Muzyka

 Katarzyna Sztanka

 Informatyka / Zajęcia komputerowe

Karolina Kazimierczak, 

Maria Poborska

Pedagog szkolny

 Justyna Mosińska

 Technika / Zajęcia techniczne

 Maria Poborska

 Historia / Historia i społeczeństwo

 Jan Karol Kozłowski

 Plastyka

 Anna Krajda

 Edukacja wczesnoszkolna

 Maria Gilska,

Ewa Jadwiszczak,

Karolina Kazimierczak,

Anna Krajda,

Izabela Król,

 Teresa Nowakowska,

Ewa Śpiewak, 

Mariola Turczyńska

 Świetlica

Mirosława Jachymek,

Ewa Jadwiszczak,

Karolina Kazimierczak, 

Izabela Król,

Justyna Mosińska,

Teresa Nowakowska,

Mariola Turczyńska 

Religia

Małgorzata Poterała,

Katarzyna Sztanka