nle

Kadra - rok szkolny 2019/2020

 Język polski

 Katarzyna Kamińska-Hofman,

Gabriela Malinowska,

Ewa Siedziako,

Zajęcia rewalidacyjno -

- wychowawcze

Ewa Śpiewak

Przyroda

 Grażyna Stachowiak

Język angielski

 Iwona Bednarek, 

Katarzyna Karbowniczak

 Biblioteka

 Justyna Mosińska,

Aneta Morzyńska, 

Ewa Jadwiszczak

 Wychowanie fizyczne

Cezary Kuligowski,

Jolanta Marynowska, 

Dorota Wędzik

 Matematyka

Jadwiga Marks,

Maria Stępień

 

 Wychowanie przedszkolne

 Mirosława Jachymek

 Wychowanie

do życia

w rodzinie

 Katarzyna Sztanka

 Muzyka

 Anna Krajda,

Łukasz Maciejewski

 Informatyka / Edukacja informatyczna

Karolina Kazimierczak,

Izabela Król,

Cezary Kuligowski,

Maria Poborska,

Mariola Turczyńska

Pedagog szkolny

 Justyna Mosińska

 Technika

 Maria Poborska

 Historia

Grzegorz Wrociński,

Ewa Siedziako

 Plastyka

 Anna Krajda

Chemia

 Małgorzata Makowska - Krawczyk

Fizyka

 Daniela Sowiak

Język niemiecki

 Katarzyna Sztanka

Geografia

Grażyna Stachowiak,

Grzegorz Wrociński

Biologia

Małgorzata Dylewicz,

Grażyna Stachowiak

Religia

Mariola Piotrowska,

Małgorzata Poterała,

Katarzyna Sztanka

 Edukacja wczesnoszkolna

Ewa Jadwiszczak,

Karolina Kazimierczak,

Izabela Król,

 Teresa Nowakowska,

Ewa Śpiewak, 

Mariola Turczyńska

 Świetlica

Mirosława Jachymek,

Karolina Kazimierczak, 

Jolanta Marynowska,

Aneta Morzyńska,

Teresa Nowakowska,

Ewa Śpiewak