• Od 09 lutego do 14 marca – rekrutacja (przyjmowanie wniosków o przyjęcie)
 • 21 marzec – wywieszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
  w postępowaniu rekrutacyjnym
 • Do 3 kwietnia – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
  i nieprzyjętych


Terminy w postępowaniu uzupełniającym

 •  Od 05 czerwca do 09 czerwca – wydawanie i przyjmowanie wniosków
 • 14 czerwca - wywieszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
  w postępowaniu uzupełniającym
 • Do 21 czerwca - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
  i nieprzyjętych

icona pdf a  

 

 zobacz