Ramowy rozkład dnia:

 •  700  -   845... Przychodzenie dzieci do świetlicy, sprawdzanie prac domowych, zajęcia indywidualne  według potrzeb dzieci, gry towarzyskie
 •  845  -   900...Śniadanie
 •  900  -   940...Zajęcia zorganizowane (plastyczne, ruchowe, muzyczne, teatralne itp.)
 • 1130 - 1200...Obiad
 • 1200 - 1300...Odrabianie prac domowych
 • 1300 - 1400...Zajęcia zorganizowane
 • 1400 - 1500...Odrabianie prac domowych
 • 1500 - 1600...Gry i zabawy towarzyskie według zainteresowań dzieci, sprzątanie sali, porządkowanie zabawek

Na zajęcia świetlicowe uczęszczają:

 •  uczniowie klas 0 - III, których rodzice nie są w stanie zapewnić opieki w tych godzinach,
 •  uczniowie dojeżdżający do szkoły z pobliskich miejscowości,
 •  uczniowie klas IV - VI, którzy oczekują na rozpoczęcie zajęć pozalekcyjnych

GODZINY PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ- zobacz

Regulamin świetlicy szkolnej - zobacz