Dziś w naszej szkole obchodziliśmy Światowy Dzień Osób Niepełnosprawnych, który przypada 3 grudnia.

  

 

 Równo 30 lat temu Zgromadzenie Ogólne ONZ uchwaliło ten dzień, abyśmy wszyscy pamiętali, że ludzie z niepełnosprawnościami są tacy sami, jak ci w pełni sprawni. Pamiętać tylko należy o problemach i barierach, na które te osoby napotykają w życiu codziennym. Osobę niepełnosprawną trzeba przede wszystkim dostrzec, zbliżyć się do niej i wtedy dopiero można zobaczyć w niej zwyczajnego człowieka, który tak, jak każdy sprawny człowiek ma uczucia, talenty, ambicje, różne potrzeby i bardzo chce żeby ją normalnie traktować. Dlatego: nigdy nie kieruj się uprzedzeniami, bądź tolerancyjny i miły, traktuj drugiego człowieka w taki sam sposób, w jaki sam chciałbyś być traktowany. Bo przecież KAŻDY INNY – WSZYSCY RÓWNI!!!