Z przyjemnością informujemy, że konkurs na opracowanie i wykonanie logo naszej Poczytajni im Stasia i Nel został rozstrzygnięty.

 

 Jury konkursu brało pod uwagę zgodność prac z tematem, walory artystyczne i kreatywność twórczą uczniów. Pierwsze miejsce zajęła praca Kordiana Niedzielskiego, ucznia klasy VII a i tym samym stała się oficjalnym logotypem Poczytajni. Pozostali uczestnicy konkursu zajęli równorzędne miejsca otrzymując piękne, ciekawe książki ufundowane przez Radę Rodziców. Dziękujemy i serdecznie gratulujemy!