Dnia 27 października 2020 r. w naszej szkole odbyło się uroczyste pasowanie uczniów klas pierwszych. 

Był to niezwykle ważny dzień dla pierwszoklasistów, zostali bowiem przyjęci do szkolnej społeczności. W uroczystości uczestniczyli: Gabriela Malinowska dyrektor szkoły, Katarzyna Sztanka wicedyrektor szkoły i diakon Bogdan Werecki.
Pierwszoklasiści złożyli ślubowanie. Była to bardzo uroczysta i podniosła chwila. Następnie pani dyrektor dokonała pasowania na ucznia. Mali wychowankowie otrzymali legitymacje szkolne, pamiątkowe ołówki, medale, słodycze oraz książki pt. "Piewsze abecadło". Starsi koledzy również obdarowali pierwszoklasistów. Były to własnoręcznie zrobione upominkami. Uroczystość zakończyła się wykonaniem zdjęć.