Szkoła Podstawowa nr 4 im. H. Sienkiewicza w Zelowie od 1.09.2020 r. realizowała projekt „Praca online nie musi być trudna” dofinansowany z programu Działaj Lokalnie Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Stowarzyszenie Dobroczynne „RAZEM”.

 

Celem projektu było podjęcie inicjatyw przeciwdziałających negatywnym skutkom pandemii COVID-19 mających zwiększyć integrację mieszkańców Zelowa i okolic, poprzez ich aktywizację w strefie online. Uczestnikami spotkań - szkoleń w ramach projektu byli uczniowie, nauczyciele, rodzice, członkowie rodzin uczniów i osoby niepełnosprawne.
W ramach projektu zorganizowano:
a) cykl szkoleń dla mieszkańców Zelowa i okolic z zakresu spraw życia codziennego, które można zrealizować drogą internetową (zakupy, korzystanie z wniosków, pism urzędowych, dokonywanie opłat drogą elektroniczną pod nazwą "Wizyta w urzędzie online");
b) szkolenie: "Jak bezpiecznie korzystać z komunikatorów internetowych"; w czasie którego uczestnicy mogli nauczyć się, jak zakładać i obsługiwać konto pocztowe oraz jak korzystać z aplikacji Meet do odbywania spotkań wideo;
c) szkolenia dla dzieci i nauczycieli w zakresie nagrywania filmów edukacyjnych, których celem było podniesienie kompetencji technicznych poprzez praktyczne przeszkolenie dzieci, młodzieży i nauczycieli w zakresie prezentowania treści w formie krótkich form filmowych.
d) Szkolny Konkurs Informatyczny na Film Edukacyjny "Jak pozbawić wirusa korony?" dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 w Zelowie, w którym uczniowie wykazali się praktycznymi umiejętnościami zdobytymi podczas szkoleń.

Rezultatami projektu są nabyte przez uczestników umiejętności:
- realizowania drogą internetową spraw związanych z życiem codziennym,
- bezpiecznego korzystania z komunikatorów internetowych,
- prowadzenia rozmów wideo,
- zakładania i obsługi konta pocztowego
- nagrywania filmów edukacyjnych wykorzystane w przyszłości.


Dzięki udziałowi w projekcie nasza szkoła zyskała także nową tablicę multimedialną. Została ona zawieszona w pracowni informatycznej. Teraz tłumaczenie zagadnień z zakresu programowania, tworzenia prezentacji, tekstów, grafiki komputerowej, korzystania z internetu stało się prostsze, a praca nauczyciela efektywniejsza. Dodać należy, że wielu uczniów naszej szkoły, po odbytych szkoleniach, wykazało zainteresowanie nagrywaniem filmów edukacyjnych i zdobywaniem wiedzy na temat bezpiecznych zachowań w czasie pandemii, co znalazło odzwierciedlenie w dużej ilości nadesłanych prac na konkurs filmowy. Komisja konkursowa nie miała łatwego zadania, ponieważ konkurencja była duża, a wszyscy uczniowie, biorący w nim udział, włożyli wiele pracy i wysiłku, poświęcili czas na nagranie i zmontowanie swoich filmów, by efekt był jak najlepszy.

Szkolny Konkurs Informatyczny na Film Edukacyjny „Jak pozbawić wirusa korony?” został rozstrzygnięty 15 grudnia 2020 r. Wyniki przedstawiają się następująco:

I miejsce - Cyprian Kluska kl. 8b
II miejsce - Weronika Sztanka kl. 7c
III miejsce ex aequo - Otylia Jersakkl. 7b i Szymon Gwizdała kl. 7c

Wyróżnienia:
Szymon Doliwa kl. 5a
Karol Jachimek kl. 6b
Rita Jarkowskakl. 5a
Nikodem Kisiel kl. 6b
Julia Trębacz kl. 7a
Maria Wolna kl. 6d
Oskar Żyszkiewicz kl. 5a

Wszyscy wyróżnieni uczniowie otrzymali nagrody, dyplomy oraz 6 z informatyki. 
Gratulujemy!