Życie każdego z nas jest materiałem przynajmniej
na jedną książkę. Na dramat, na komedię lub na książkę kucharską”.
Aleksander Kumor

Narodowe Czytanie to doskonała okazja, aby uczniowie docenili wartość czytania oraz spotkali się ze sztandarowymi pozycjami literatury polskiej.


W tym roku 3 września odbyła się 10. jubileuszowa edycja Narodowego Czytanie. Tegoroczna lektura to dramat Gabrieli Zapolskiej „Moralność pani Dulskiej”.
To wyjątkowy utwór, który piętnuje zakłamanie i obłudę. Uczniowie klas IV-VIII obejrzeli spektakle teatralne, wysłuchali audiobooka, wzbogacili wiedzę o autorce dramatu. Najmłodsi , uczniowie klas I-III poznali legendy krakowskie oraz zabytki Krakowa, miasta akcji dramatu. W przyszłym roku lekturą Narodowego Czytania będą Ballady i romanse. Dzieło Adama Mickiewicza zostanie uhonorowane w czasie jedenastej edycji akcji. W roku 2022 będziemy również obchodzić dwusetną rocznicę ich opublikowania. Zapraszamy DO LEKTURY!