4 czerwca mali aktorzy z oddziału przedszkolnego z naszej szkoły wzięli udział w XVII Festiwalu Teatrzyków Przedszkolnych im. Jana Amosa Komeńskiego.

Dzieci zaprezentowały sztukę pt.: „Król czasu”. Mali aktorzy mieli tremę, ale występ udał im się wspaniale.

Mirosława Jachymek