W dniu 6 czerwca uczniowie klas pierwszych uczestniczyli w wycieczce do Ochotniczej Straży Pożarnej w Zelowie.

Wizyta ta dostarczyła dzieciom wiedzy praktycznej dotyczącej trudnej i odpowiedzialnej pracy strażaków. Dzieci z dużym zainteresowaniem i podziwem oglądały nowoczesny sprzęt gaśniczo – ratunkowy. Zapoznały się także z jego zastosowaniem przez strażaków podczas wypadków, pożarów i innych interwencji. Najwięcej radości sprawił jednak dzieciom pokaz gaśniczy z użyciem węża i działka gaśniczego.
Nasi uczniowie zostali bardzo miło przyjęci przez strażaków – ochotników, którzy z dużym zaangażowaniem podzielili się z dziećmi swoją wiedzą i umiejętnościami. Mamy nadzieję, że pierwszoklasiści na długo zapamiętają to spotkanie.
Wycieczka odbyła się w ramach realizacji projektu Tydzień Bezpieczeństwa „Bezpieczeństwo dla wszystkich”, który w naszej szkole był realizowany już po raz siedemnasty.


Justyna Mosińska, Maria Poborska, Dorota Wędzik