W czerwcu nasza szkoła włączyła się do ogólnopolskiej kampanii „Płytka wyobraźnia to kalectwo”, której inicjatorem i organizatorem jest Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji.

Od 13 lat bierzemy udział w tym ważnym przedsięwzięciu.
Akcja miała na celu zapoznanie uczniów ze znaczeniem haseł „płytka wyobraźnia” i „czarny punkt”, kształtowanie nawyku dbania o bezpieczeństwo swoje i innych podczas pobytu nad wodą oraz poszerzenie wiedzy uczniów na temat miejsc niebezpiecznych dla oddania skoku do wody oraz sytuacji sprzyjających nieszczęśliwym skokom do wody. Tematyka była ściśle związana z zagrożeniami podczas letnich wakacji. Jak co roku adresatami akcji byli uczniowie klas czwartych.
Uczniowie aktywnie pracowali na zajęciach, podczas których zdobyli wiedzę na temat „Miejsc niebezpiecznych dla oddania skoku do wody” oraz „Charakterystyki miejsca niebezpiecznego”. Lekcje były poparte spotem reklamowym akcji oraz filmem „Zasady”, co przybliżyło dzieciom problem lekkomyślności wśród młodych ludzi i zadziałało na ich wyobraźnię. Uczniowie poznali kolejność czynności wykonywanych przy udzielaniu pomocy ofiarom wypadków podczas skoków do wody, numery telefonów alarmowych najważniejszych instytucji oraz zasady wzywania pomocy.
Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród uczniów i z pewnością będzie kontynuowana w latach następnych, co, mamy nadzieję, pozwoli uchronić młodzież przed nieprzemyślanymi skokami do wody.

Justyna Mosińska, Dorota Wędzik