11 czerwca 2019 r. uczniowie klas V oraz uczestnicy koła „Biologia drogą eksperymentu” wzięli udział w wycieczce autokarowej do Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich.

Nasi uczniowie uczestniczyli w zajęciach w Lesie Łagiewnickim oraz w rezerwacie Parowy Janinowskie. Zostali oni zapoznani z ideą utworzenia Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich, poznali walory przyrodnicze, krajobrazowe i kulturowe największego lasu w okolicach Łodzi. Rozpoznawali też drzewa i rośliny rosnące na tym terenie.
Następnym etapem przyrodniczej podróży było poznanie życia pszczół w pasiece w miejscowości Lipka. Podczas zajęć z zawodowym pszczelarzem – Dariuszem Serafińskim, uczniowie dowiedzieli się wielu sekretów z życia tych niezwykłych owadów, sami wcielili się w rolę pszczelarzy, a na koniec degustowali różne odmiany miodów.
Do szkoły wrócili pełni wrażeń i nowych wiadomości.
Wycieczka została sfinansowana przez Starostwo Powiatowe w Bełchatowie. Dziękujemy!