22 czerwca o godzinie 17:00 w sali gimnastycznej miało miejsce uroczyste zakończenie roku szkolnego 2020/2021 klas ósmych.

 

 Uczestniczyli w nim oczywiście absolwenci, dyrekcja szkoły, Burmistrz Zelowa Tomasz Jachymek, Przewodniczący Rady Miejskiej Sylwester Drozdowski, Przewodnicząca Szkolnej Rady Rodziców,

przedstawiciele grona pedagogicznego, przedstawiciele rodziców oraz delegacja klas 7, która pożegnała swoich starszych kolegów i koleżanki. Uczniowie klas ósmych Szkoły Podstawowej nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Zelowie złożyli uroczyste przyrzeczenie na zakończenie szkoły, po którym nastąpiło przekazanie sztandaru młodszym uczniom. Ósmoklasiści podziękowali dyrekcji, nauczycielom i rodzicom za trud i serce, życzliwość i wyrozumiałość, wskazywanie właściwych dróg i drogowskazów, dzięki którym doszli do tego etapu życia. Słowa podziękowania skierowali również do zaproszonych gości. Następnie siódmoklasiści pożegnali starszych kolegów, życząc im pomyślności i dalszych sukcesów w kolejnych etapach edukacji. Uroczystość rozpoczęła się tradycyjnym polonezem, następnie były przemówienia i gratulacje dla rodziców. Zwieńczeniem imprezy był bal ósmoklasisty.