DYREKTOR SZKOŁY:  mgr  Gabriela Malinowska

 

WICEDYREKTOR SZKOŁY:  mgr Katarzyna Sztanka

 


Przewodniczący Rady Rodziców:  Marta Balcerzak - Gwis

Organ prowadzący szkołę: Gmina


Charakter szkoły:.............publiczna

Typ szkoły:........................podstawowa

Liczba oddziałów:............17

Liczba sal lekcyjnych:.....13

Liczba nauczycieli:..........33

Liczba uczniów:...............347

Pracownicy obsługi:.......12


 Czym dysponujemy:

  • Boisko "ORLIK"
  • Sala gimnastyczna
  • Biblioteka
  • Stołówka szkolna
  • Świetlica
  • Pracownia komputerowa
  • Miasteczko Ruchu Drogowego
  • Sala zabaw i plac zabaw w ramach programu "Radosna szkoła"
  • Mini Ogród Botaniczny

 Na co kładziemy nacisk:

Nacisk kładziemy na to, by nasi absolwenci umieli posługiwać się językiem angielskim i niemieckim, żyli zgodnie harmonijnie z przyrodą. Chcemy, aby uczniowie posługiwali się komputerem, gromadzili i przetwarzali informacje.Kształcimy zasady tolerancji i właściwego zachowania. Dążymy do tego, aby nasi uczniowie bezpiecznie korzystali dróg publicznych - znali i stosowali przepisy ruchu drogowego (uczniowie zdobywają kartę rowerową).

                     Uczymy zgodnie z sentencją Seneki:

                                                                             "Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia".