Język polski

 Katarzyna Kamińska-Hofman,

Gabriela Malinowska,

Nina Przyszewska - Puchalska,

Ewa Siedziako

Psycholog

Katarzyna Domańska

Przyroda

Marzena Rybarczyk

Język angielski

Agnieszka Ivamy,

Karolina Dróżdż,

Katarzyna Sokołowska-Owczarek

 Biblioteka

Karolina Dróżdż,

Ewa Jadwiszczak

 Wychowanie fizyczne

Cezary Kuligowski, 

Dorota Wędzik

 Matematyka

Izabella Kaliska,

Barbara Kałużna,

Maria Stępień

 Edukacja

dla bezpieczeństwa

 Maria Poborska

 Wychowanie

do życia w rodzinie

 Grażyna Stachowiak

 

 Muzyka

 Izabella Kaliska

 Informatyka 

Maria Poborska

Pedagog szkolny/Pedagog specjalny

 Justyna Mosińska

 Technika

 Maria Poborska

 Historia

Katarzyna Kamińska - Hofman,

Ewa Siedziako,

Grzegorz Wrociński

 Plastyka

 Grażyna Stachowiak

Chemia

 Barbara Kałużna

Fizyka

Justyna Patocka

Język niemiecki

 Karolina Dróżdż,

Katarzyna Sztanka

Wiedza o społeczeństwie

Grzegorz Wrociński

Biologia

Marzena Rybarczyk,

Grażyna Stachowiak

Religia

Małgorzata Poterała,

Katarzyna Sztanka,

Dorota Wiśniewska

Doradztwo zawodowe

Katarzyna Kamińska - Hofman

Geografia

Marzena Rybarczyk

Zajęcia korekcyjno  - kompensacyjne

Justyna Mosińska

 Edukacja wczesnoszkolna

Ewa Jadwiszczak,

Emilia Kalwinek,

Karolina Kazimierczak,

Izabela Król,

Edyta Kuśmierek,

Paulina Nowicka

 Świetlica

Emilia Kalwinek,

Barbara Kałużna,

Karolina Kazimierczak,

Izabela Król,

Edyta Kuśmierek,

Paulina Nowicka,

Małgorzata Poterała,

Dorota Wędzik

Zajęcia rewalidacyjne

Anna Krajda,

Grażyna Stachowiak

 


 

Nauczyciel wspomagający

Edyta Kuśmierek,

Marta Świerczyńska