nle

Kadra - rok szkolny 2020/2021

 Język polski

 Katarzyna Kamińska-Hofman,

Gabriela Malinowska,

Nina Przyszewska - Puchalska,

Ewa Siedziako

Zajęcia rewalidacyjno -

- wychowawcze

Ewa Śpiewak,

Grażyna Stachowiak

Przyroda

 Grażyna Stachowiak

Język angielski

 Iwona Bednarek,

Aleksandra Gajda,

Katarzyna Karbowniczak

 Biblioteka

 Justyna Mosińska,

Ewa Jadwiszczak

 Wychowanie fizyczne

Cezary Kuligowski,

Jolanta Marynowska, 

Dorota Wędzik

 Matematyka

Barbara Kałużna,

Jadwiga Marks,

Maria Stępień

 

 Edukacja

dla bezpieczeństwa

 Jarosław Trzuskowski

 Wychowanie

do życia w rodzinie

 Grażyna Stachowiak

 Muzyka

 Anna Krajda,

Łukasz Maciejewski

 Informatyka 

Maria Poborska,

Cezary Kuligowski

Pedagog szkolny

 Justyna Mosińska

 Technika

 Maria Poborska

 Historia

Nina Przyszewska - Puchalska,

Grzegorz Wrociński

 Plastyka

 Anna Krajda

Chemia

 Barbara Kałużna

Fizyka

 Daniela Sowiak

Język niemiecki

 Aneta Kita,

Katarzyna Sztanka

Wiedza o społeczeństwie

Grzegorz Wrociński

Biologia

Marzena Rybarczyk,

Grażyna Stachowiak

Religia

Małgorzata Poterała,

ks. Bogdan Werecki

Doradztwo zawodowe

Katarzyna Kamińska - Hofman

Geografia

Marzena Rybarczyk

Zajęcia korekcyjno  - kompensacyjne

Justyna Mosińska

 Edukacja wczesnoszkolna

Mirosława Jachymek,

Ewa Jadwiszczak,

Karolina Kazimierczak,

Izabela Król,

Ewa Śpiewak, 

Mariola Turczyńska

 Świetlica

Mirosława Jachymek 

Barbara Kałużna,

Karolina Kazimierczak,

Anna Krajda,

Izabela Król,

Jolanta Marynowska,

Grażyna Stachowiak,

Ewa Śpiewak,

Dorota Wędzik

Zajęcia rewalidacyjne

Anna Krajda