Szukasz pomocy? Zadzwoń...

Szanowni Rodzice! Drodzy Uczniowie!

Na stronie internetowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełchatowie pppbelchatow.pl znajduje się informacja o następującej treści:

Z uwagi na obecną sytuację, związaną z epidemią COVID-19 i ponownym okresem częściowej izolacji społecznej obejmującej starsze dzieci i młodzież proponujemy udzielenie pomocy psychologicznej dzieciom i młodzieży w formie kontaktu telefonicznego.

W związku z powyższym informujemy, że od dnia 30 października 2020 r. w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Bełchatowie zostaje uruchomiony telefoniczny dyżur psychologiczny dla dzieci i młodzieży:

w każdą środę w godzinach 8.00 – 12.00
w każdy piątek w godzinach 8.00 – 12.00

Wszystkie osoby potrzebujące wsparcia psychologicznego lub kontaktu
z psychologiem zachęcamy do kontaktu pod numerem telefonu:

797 – 258 – 767

Udzielana pomoc jest bezpłatna a jej udzielenie nie wymaga żadnego skierowania.

Pragnę przypomnieć Państwu, że w szkole pełnię dyżur telefoniczny od poniedziałku
do piątku w godzinach 8.00 – 14.00 pod numerem telefonu 514 086 114.

Justyna Mosińska, pedagog szkolny

icona pedagogZwróć się do mnie, jeżeli:

· Masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać
· Masz kłopoty rodzinne
· Znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej
· Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem
· Masz problemy w relacjach z rówieśnikami
· Czujesz, że nikt Cię nie rozumie
· Masz problemy w nauce
· Chciałbyś pomóc innym, ale nie wiesz w jaki sposób
· Zauważyłeś niepokojące sygnały w zachowaniu Twoich kolegów
· Chciałbyś podzielić się swoją radością, sukcesem
· Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić
· Chciałbyś z kimś szczerze porozmawiać

Możesz przyjść z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić! Zostaniesz zawsze wysłuchany. Wierzę, iż obdarzysz mnie, Drogi Uczniu, zaufaniem. Czekam na odważnych.

Pedagog szkolny                   
Justyna Mosińska               

 Poniedziałek  Wtorek  Środa  Czwartek  Piątek
  800 -  930

1130 - 1500

800 – 1230

  800 -  930

1230 – 1430

800 – 930

1130 - 1230

 

  800 – 930 
1130 – 1430

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 roku w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach do zadań pedagoga i psychologa należy w szczególności:

Czytaj więcej...

Kim jest Rzecznik Praw Dziecka?

Prace nad utworzeniem instytucji Rzecznika Praw Dziecka w Polsce zainicjowane zostały przez organizacje pozarządowe i środowiska działające na rzecz praw dzieci. W rezultacie w Konstytucji RP z 1997 r. wprowadzono przepis (art. 72 ust. 4) dający podstawy prawne do powołania Rzecznika Praw Dziecka. W wyniku prac parlamentarnych 6 stycznia 2000 r. uchwalono ustawę o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz.U. Nr 6, poz. 69).

Czytaj więcej...

WAŻNE TELEFONY DLA DZIECI I RODZICÓW

Komisariat Policji w Zelowie

ul. T. Kościuszki 33

tel. (44) 631 41 48 lub 997

Czytaj więcej...

Oto pozycje książkowe, które polecam zarówno rodzicom, jak i nauczycielom. Książki te znajdują się w biblioteczce pedagoga szkolnego. Zapraszam wszystkich zainteresowanych do lektury!

Czytaj więcej...