Ramowy rozkład dnia:

  •  700 -  935     Przychodzenie dzieci do świetlicy, sprawdzanie prac domowych i przygotowywnie się do lekcji, zajęcia indywidualne  według potrzeb dzieci, porządkowanie zabawek i sali
  • 1125 - 1150    Obiad
  • 1235 - 1300   Obiad
  • 1150 - 1600   Odrabianie prac domowych, zajęcia zorganizowane, gry i zabawy według zainteresowań dzieci, porządkowanie zabawek i sali

Na zajęcia świetlicowe uczęszczają:

  •  uczniowie klas I - III, których rodzice nie są w stanie zapewnić opieki w tych godzinach

 

UWAGA!

Na świetlicy dzieci stosują się do obowiązujących w szkole zasad higieny:
 Częste mycie rąk
 Ochrona podczas kichania i kaszlu
 Unikanie dotykania oczu, nosa, ust
 Noszenie podczas przerw maseczek zakrywających usta i nos
 Zachowanie dystansu
 Zabawa zdezynfekowanymi zabawkami
 Zakaz wymieniania się przyborami i zabawkami
 Zakaz dzielenia się jedzeniem i piciem z innymi
 Przebywanie na korytarzu pod opieką nauczyciela podczas wietrzenia sali


/Więcej o zasadach higieny – Wewnętrzne procedury funkcjonowania świetlicy szkolnej w czasie epidemii
obowiązujące w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Zelowie w roku szkolnym 2020/2021/

 

GODZINY PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ - zobacz

Regulamin świetlicy szkolnej - zobacz

Karta zgłosznia dziecka do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2020/2021 - pobierz