Regulamin Funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 4 im. H. Sienkiewicza w Zelowie w czasie pandemii Covid-19 - zobacz

WEWNĘTRZNE PROCEDURY FUNKCJONOWANIA ŚWIETLICY SZKOLNEJ W CZASIE EPIDEMII OBOWIĄZUJĄCE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W ZELOWIE - zobacz

Procedura zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania Biblioteki Szkolnej w Szkole Podstawowej nr 4 im. H. Sienkiewicza w Zelowie w trakcie epidemii COVID-19 dla uczniów i nauczycieli - zobacz

PROCEDURA ORGANIZACJI I ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS ZAPOBIEGANIA, PRZECIWDZIAŁANIA I ZWALCZANIA COVID- 19 OBOWIĄZUJĄCA NA STOŁÓWCE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 IM. H. SIENKIEWICZA W ZELOWIE - zobacz

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni - zobacz

Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. H. Sienkiewicza w Zelowie w sprawie realizowania od dnia 9 listopada 2020 r. zadań szkoły z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość - zobacz

Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. H. Sienkiewicza w Zelowie w sprawie czasowego zawieszenia części zajęć w Szkole Podstawowej nr 4 im. H. Sienkiewicza w Zelowie ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną - zobacz

Zarządzenie Dyrektora w sprawie realizowania od dnia 26 października 2020 r. zadań szkoły z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość - zobacz

Zarządzenie Dyrektora Szkoły w sprawie czasowego zawieszenia części zajęć w Szkole Podstawowej nr 4 im. H. Sienkiewicza w Zelowie ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną - zobacz

Zarządzenie Dyrektora Szkoły w sprawie czasowego zawieszenia części zajęć w Szkole Podstawowej nr 4 im. H. Sienkiewicza w Zelowie ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną - zobacz

Zarządzenie w sprawie realizowania od dnia 19 października 2020 r. zadań szkoły z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość - zobacz

OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH - pobierz

icona pdf a

 

 

zobacz

icona pdf a

 

 

zobacz

W związku z wprowadzeniem na terenie naszego kraju obowiązku zdalnego nauczania Burmistrz Zelowa Tomasz Jachymek jest w stałym kontakcie z dyrektorami gminnych szkół i monitoruje m.in. kwestię dostępu uczniów i nauczycieli do niezbędnego sprzętu komputerowego i internetu.

Zdając sobie sprawę z dużych potrzeb w powyższym zakresie gmina Zelów będzie kupowała i udostępniała niezbędny sprzęt dla uczniów i nauczycieli w ramach programu, który w dniu dzisiejszym został ogłoszony przez Ministerstwo Cyfryzacji.

Te osoby, które ze względu na brak komputera, czy mobilnego internetu nie mogą uczestniczyć w zdalnym nauczaniu proszone są o kontakt z dyrektorem szkoły do której uczęszczają, lub w której pracują celem zgłoszenia problemu.

Ponadto zgodnie ze znowelizowanym rozporządzeniem w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dyrektor szkoły może użyczyć bezpłatnie uczniom i nauczycielom, na zasadzie umowy cywilnej, sprzęt niezbędny do kształcenia na odległość na czas zawieszenia zajęć.


Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. H. Sienkiewicza w Zelowie z dnia 6 kwietnia 2020 r. 

w sprawie użyczenia sprzętu komputerowego uczniom

w czasie prowadzenia nauczania na odległość - zobacz

 


 

Regulamin użyczenia uczniom Szkoły Podstawowej nr 4 im. H. Sienkiewicza 

szkolnego sprzętu komputerowego - zobacz

 


  

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY i Oświadczenia - pobierz